Vizyon & Misyon

Vizyon

Adalet ve Toplumsal Barışı önceleyen bir anlayışla bireyler arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları kazan-kazan ile sonuçlandırmak ve bu amaç için tüm alternatif çözüm yöntemlerini etkin ve yetkin bir şekilde icra etmektir.


Misyon 

Alternatif çözüm yöntemlerini icra ederken tarafsız, bağımsız ve etik ilkeleri esas alan; tarafların beklentilerini en uygun müzakere şartlarında çözüme kavuşturan akılcı, yenilikçi ve güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olmaktır.

 


Yol Tarifi