Aile Hukukunda Arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun kapsamı düzenlenirken aile hukuku uyuşmazlıkları istisna tutulmamıştır. Bu nedenle, kural olarak mevcut düzenleme aile hukuku uyuşmazlıkları için de uygulanma alanı bulmaktadır. Ancak, her türden aile hukuku uyuşmazlığının değil, sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri aile hukuku uyuşmazlıklarının arabuluculuğa elverişli olduğu belirtilmelidir. Aile hukukundan doğan uyuş mazlıklar nazara alındığında şüphesiz, bu uyuşmazlıkların birçoğu tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği uyuşmazlıklardır. Bu nedenle aile hukuku uyuşmazlıklarının önemli bir kısmının arabuluculuk kurumuna elverişli olmadığı belirtilmelidir. Aile hukuku uyuşmazlıklarından sadece boşanmanın fer’î sonuçlarından olan maddî ve manevî tazminat talebi, mal rejimlerinin tasfiyesi, nişanlanmanın sona ermesinin bir sonucu olan hediyelerin geri verilmesi, maddî ve manevî tazminat talepleri arabuluculuk kurumuna elverişlidir. 

Merkezimiz arabuluculuğa elverişli olan ve toplumun temeli olan Aile kurumuna ilişkin ihtilafların çözümünde uzman kadrosuyla ve danışmanlarıyla hizmetinizdedir 


Yol Tarifi