Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda  dava şartı olarak arabuluculuk düzenlemesi getirilmiştir. 

İlgili düzenlemeye göre: 

MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

Düzenlemede ifade edildiği üzere sayılan ticari davalar arabulucuya gitmeden dava konusu edildiklerinde usulden reddedileceklerdir. Peki hangi davalar dava şartı arabuluculuk kapsamındadır? Hangi davaların ticari dava sayılacağına ilişkin değerlendirme kritik bir öneme sahiptir. Öncelikle uyuşmazlık bir miktar paranın ödenmesi olan alacaktan kaynaklanmalıdır ve tazminata ilişkin olmalıdır. Arabuluculuk yoluna gidilebilmesi için taraflar arasında tahkim gibi alternatif başkaca bir çözüm yolu öngörülmemiş olmalıdır. 

İflas hali, konkordato mühleti, icra takibi, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir talepleri gibi talepler gibi çekişmesiz nitelikte olan ticari davalar dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir. 

Ticari davalara ilişkin uyuşmazlıklarda, taraflar genel olarak tacirlerdir. Ticaretle meşgul olanlar için zaman kavramı çok kıymetlidir. Arabuluculuk bu anlamda iş dünyası için oldukça kârlı ve kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Taraflar arasında bozulan ticari ilişkilerin tamiri ve sürdürülebilmesi açısından da dostane bir çözüm yöntemi sunmaktadır. Aynı zamanda ticari hayatta gizliliğin korunması açısından ihtilafların arabuluculuk ile çözümlenmesinin şirketlerin itibar ve mahremiyeti bakımından oldukça güvenli bir müzakere zemini sunmaktadır. 

Zorunlu arabuluculuk kapsamında bulunmayan talepler için de ihtiyari arabuluculuk yolu her zaman açıktır. Merkezimiz, ticaret hukuku bakımından konusu zorunlu arabuluculuk kapsamına girmeyen uyuşmazlıkların yanı sıra ticaret hukukundan doğabilecek konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin zorunlu arabuluculuğu gerektiren her türlü uyuşmazlığın çözümü için sizlere hizmet sunmaktadır.


Yol Tarifi